La meva llista de blogs

dimecres, 3 de novembre de 2010

Els efectes de la contaminació atmosferica

Els principals efectes de la contaminació atmosfèrica, a llarg termini, són l'efecte hivernacle i l'engrandiment del forat de la capa d'ozó. A curt termini cal destacar la boira fotoquímica i la pluja àcida. Deixant de banda els efectes sobre el medi, la contaminació atmosfèrica té uns efectes que són que la capa d'ozo tindra al forat mes gran, a un llarg termini no tindrem capa d'ozo i no podrem viure.
Una de les causes és: l'efecte hivernacle es d'un increment de CO2 a l'atmosfera com a conseqüència de l'ús de combustibles fòssils i de la tala de boscos.

Una de les coses que provocara no tindre la capa d'ozo és que per la seva banda, l'ozó es considera un contaminant arran de terra, però, situat a l'estratosfera, filtra part de la radiació ultraviolada que prové del Sol, i així protegeix la vida terrestre.

Que provoca la boira fotoquímica: una radiació solar afavoreix la reacció dels òxids de nitrogen amb els hidrocarburs per formar substàncies oxidants, que afecten les mucoses, els ulls i els pulmons de les persones.
Que provoca la pluja acida: la pluja àcida provoca un afecta els boscos i els ecosistemes aquàtics on cau.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada